SEMESTERPLAN FOR

SARPSBORG KAMMERKOR

 

Forsangerliste til gudstjenester.

 

 

Stemmegruppeledere:

Sopran: Tora Bostrøm

Alt:       Grete Strømberg

Tenor:   Gunnar Larsen

Bass:     Arne Petersen

                                

 

VÅRSEMESTER 2019

  

MARS

 

06.03 - Vi synger på Askeonsdagsmesse i Sarpsborg Kirke kl. 19.30

          

13.03 - Øvelse i Kurlandkirken kl. 19.00

 

20.03 - Messe i Kurlandkirken kl. 19.30 - oppmøte kl. 18.45

           med påfølgende øvelse og årsmøte kl. 20.30

           Repertoar:

           Vi tenner lys i globen vår

           Se der er Guds Lam

           Jesu, grant me this I pray

 

27.03 - Messe i Kurlandkirken kl. 19.30 - oppmøte kl. 18.45

           med påfølgende øvelse

           Repertoar:

           Vi tenner lys i globen vår

  

APRIL

 

03.04 - Øvelse i Kurlandkirken kl. 19.00

 

10.04 - Øvelse i Kurlandkirken kl. 19.00

 

17.04 - Øvelse i Sarpsborg Kirke kl. 19.00

 

19.04 - Langfredag - Pasjonsgudstjeneste i Sarpsborg Kirke kl. 11.00

           Oppmøte kl. 09.30

 

21.04 - 1. påskedag - Høytidsgudstjeneste i Sarpsborg Kirke kl. 11.00

           Oppmøte kl. 09.45

 

24.04 - Øvelse

 

MAI

 

05.05 - Forsangergruppe 2 synger i gudstjenesten i Sarpsborg Kirke

           kl. 11.00 (se forsangerliste til gudstjenester øverst på siden)

 

07.05 - Tirsdagsforum - mer informasjon kommer.

 

08.05 - Øvelse

 

15.05 - Øvelse kl. 19.00 i Sarpsborg Kirke

 

17.05 - Nasjonalgudstjeneste kl. 12.00. Oppmøtetid kommer.

 

22.05 - Øvelse

 

29.05 - Øvelse

 

JUNI

 

02.06 - Forsangergruppe 1 synger i gudstjenesten i Sarpsborg Kirke kl. 11.00

 

05.06 - Øvelse

 

12.06 - Øvelse

 

15.06 - Innspilling i Oslo. Mer info kommer.

 

18.06 - Ekstraøvelse kl. 19.00 i Sarpsborg Kirke

 

19.06 - Sommerkonsert i Sarpsborg Kirke

 

 

 

HØSTSEMESTER 2019

 

SEPTEMBER

 

21.09 - Forsangergruppe 2 synger i konfirmasjonsgudstjenester i

            Sarpsborg Kirke kl. 11.00 og 13.00

 

22.09 - Forsangergruppe 1 synger i konfirmasjonsgudstjenester i

           Sarpsborg Kirke kl. 11.00 og 13.00

 

OKTOBER

 

19.10 - Jubileumsfest 50/70 i Filadelfiakirken

 

NOVEMBER

 

02.11 - Ekstraøvelse i Sarpsborg Kirke

 

03.11 - Allehelgenkonserter i Sarpsborg Kirke

 

 

DESEMBER

 

14.12 - Ekstraøvelse i Sarpsborg Kirke

 

15.12 - Julekonserter i Sarpsborg Kirke